• Proffsprint.se - Din Expert på Anpassade Dekaler, Profilkläder & Trycksaker | Snabb Leverans & Hög Kvalitet
Utrymningsskyltar används för att tydligt markera var utrymning finns och vilka rutter som ska följas. Dessa skyltar är oftast utformade med en bild, text och/eller symboler som är till för att tydligt visa utrymningsvägar och vilka steg som ska vidtagas. Färgkodning används ofta för att tydliggöra de olika rutterna och påminna om faror. Utrymningsskyltar är mycket användbara för att ge hög säkerhet och effektivitet, vilket gör dem idealiska inom många miljöer med potentiella risker.

Utrymningsskyltar

Upp