• Proffsprint.se - Din Expert på Anpassade Dekaler, Profilkläder & Trycksaker | Snabb Leverans & Hög Kvalitet

Lagermärkning med dekaler och fastighetsdekaler används för att identifiera vissa typer av material, produkter eller system. Dekalerna är oftast utformade med en bild, text och/eller symboler som är till för att identifiera ett objekt. Färgkodning används ofta för att tydliggöra faror eller specifika krav på olika produkter. Dekaler kan också vara anpassade till miljön och används för att markera platser som har låg säkerhet eller farliga produkter.

Fastighetsdekaler används för att identifiera byggnader, system, maskiner eller andra fastigheter. Dessa dekaler är utformade för att tydligt markera var ett objekt finns och detaljer om objektet.

Lager och fastighetsmärkning

Upp