• Proffsprint.se - Din Expert på Anpassade Dekaler, Profilkläder & Trycksaker | Snabb Leverans & Hög Kvalitet

Godsteknologi har förändrats drastiskt under de senaste decennierna. För att hålla jämna steg med denna utveckling har det uppkommit olika godsdekaler som används för att identifiera godset, skydda det från skador och för att hålla styr på transportflödet. Dessa dekaler är en viktig del av godsförsändelsesystemet som används av olika lager- och logistikföretag.

 

Godsdekaler är ofta tryckta med standardiserade symboler som hjälper till att identifiera godset och ange hur det ska hanteras. Dessa dekaler kan innehålla information om typ av gods, antal föremål, platser, datum och andra viktiga detaljer som krävs för att undvika felaktig hantering av godset. Dessa dekaler kan även innehålla märkning med egen utformning för företag, såsom deras logotyp och namn.

Upp