• Proffsprint.se - Din Expert på Anpassade Dekaler, Profilkläder & Trycksaker | Snabb Leverans & Hög Kvalitet

Brandskyltar och brandsymboler används för att markera platser som kan vara föremål för brand eller annan farlig situation. De är ofta utformade med kraftfull bild, text och/eller symboler som är till för att varna för faror.

Dessa symboler är konstruerade för att tydligt markera potentiella risker och påminna folk om att vara försiktiga. Ofta är symbolerna färgkodade som rött, gult och svart för att enkelt kunna identifieras.

Branddekaler

Brandsläckare Stående Pulver

20.80 kr

Brandsläckare Pulver

20.80 kr

Brandslang Lös Iso

17.60 kr

Brandsläckare Stående Kolsyra

20.80 kr

Brandsläckare

17.60 kr

Vattendimenhet Iso

17.60 kr

Utrymningsplan

20.80 kr

Utrymningslarm

20.80 kr

Tryck Egen Nödskylt

20.80 kr

Stigarledning

17.60 kr

Sprinklerpumpcentral

17.60 kr

Sprinklercentral Tvåradig

17.60 kr

Sprinklercentral

17.60 kr

Sprinkler

17.60 kr

Sjukbår

17.60 kr

Rökschakt

17.60 kr

Röklucka

17.60 kr

Räddningsväg

17.60 kr

Nödtelefon Text

20.80 kr

Nödtelefon Stående

20.80 kr

Nödtelefon Iso

17.60 kr

Nödtelefon

17.60 kr

Fast Släcksystem Iso

17.60 kr

Brandstege Iso 57

17.60 kr

Brandstege Iso 48

17.60 kr

Brandstege

17.60 kr

Brandspjäll

17.60 kr
Upp