• Proffsprint.se - Din Expert på Anpassade Dekaler, Profilkläder & Trycksaker | Snabb Leverans & Hög Kvalitet

EN ISO 7010 är en internationell standard som anges för påbudssymboler. Dessa symboler används vanligtvis för att visa skyldigheter, instruktioner eller begränsningar gällande besökare, anställda eller produkter. Symbolerna är enkla att identifiera och förstå, vilket gör dem väldigt användbara för miljöer som kräver effektiv och säker kommunikation.

 

EN ISO 7010 anger ett antal standardiserade symboler som är giltiga internationellt. Standardens syfte är att skapa ett gemensamt språk som kan användas i alla länder, vilket ger hög säkerhet och effektivitet.

 

De vanligaste påbudssymbolerna särskilt använda enligt EN ISO 7010 inkluderar symboler för skyldigheter, begränsningar och instruktioner. Skyldighetssymboler anger vanligtvis att en person bör utföra en viss handling, till exempel att använda hörselskydd eller ansiktsmask. Begränsningssymboler anger t.ex. åldersgränser för produkter eller tjänster. Instruktionssymboler används ofta för att visa stegvisa instruktioner för hur en handling ska utföras, som t.ex. att skyddskläder bör användas vid arbete med kemikalier.

 

Standarden har även etablerat en gemensam färgskala, där var och en av symbolerna är associerade med specifika färger som används för att göra dem tydligare. Färgskalan innehåller vanligtvis rött, gult och blått för skyldigheter, begränsningar och instruktioner.

Upp