• Proffsprint.se - Din Expert på Anpassade Dekaler, Profilkläder & Trycksaker | Snabb Leverans & Hög Kvalitet
Nödsymboler och nödskyltar är avsedda för att markera platser som har låg eller ingen säkerhet. De används ofta i miljöer där personer riskerar att skadas, till exempel i toaletter, trapphus eller andra utrymmen. Dessa symboler är framtagna för att identifiera potentiella risker och påminna folk om att vara försiktiga. Nödsymboler är vanligen framtagna i två färger, rött och vitt, med en bild som visar ett farligt läge.

Nödskyltsdekaler

Upp