• Proffsprint.se - Din Expert på Anpassade Dekaler, Profilkläder & Trycksaker | Snabb Leverans & Hög Kvalitet

ISO koder är standarder som används för att bestämma innehållet i varnings-, påbudsskyltar, informationsskyltar och skyltar med andra typer av budskap. ISO koderna är specifika för olika typer av symboler, färgskalor och andra tecken som visar information om faror eller viktiga påminnelser. Dessa standarder används ofta i industriella miljöer, byggarbetsplatser, med hantering av farliga ämnen och andra liknande situationer. ISO koder och listor bidrar till att förbättra säkerheten genom att tydliggöra viktiga budskap som informerar om faror, säkerhetsregler och andra krav.

 

EN ISO 7010 standarder innehåller tydliga regler för att skapa skyltar som används för varning och informationssyfte. Standarden består av en symbol, färgskala och text som dekalerar ett specifikt budskap.

 

Flera andra ISO-koder är tillgängliga för att tydliggöra olika typer av skyltar. ISO 3864-1 standarder anger skyltar som innehåller symboler och text med säkerhetsbudskap. ISO 4586-1 standarder används för att skapa skyltar med påbudsskyltar. ISO 11683-1 koder är specifika för skyltar som innehåller informationsmeddelanden. Det finns även andra ISO-koder som är specifika för skyltar som används inom sjukvårdsmiljöer, transportbranscher och andra miljöer. Användningen av ISO-koder gör det möjligt att snabbt skapa skyltar som är tydliga, korrekta och lättförståeliga. De bidrar till att främja säkerhet och produktivitet inom branscher och miljöer där de används.

Upp